"PANO" - panoramiczna fotografia krajobrazowa - wystawa indywidualna - Galeria Katowice ZPAF, styczeń 2020

 

 

Nie ma szczęśliwszego zajęcia niż fotografia pejzażu, ..... przyrodniczego w szczególności.

I nie tylko dlatego, że Matka Natura wykonała już znaczną część pracy..... :-)

 

Rejestrowanie rzeczywistości dotyczy przecież większości rodzajów fotografii.

Reporter korzysta z sytuacji zastanych i stworzonych przez okoliczności,

portrecista wykorzystuje żywe, istniejące modelki i modele,

fotograf architektury korzysta z twórczości architekta itd., itp. ...

 

Fotografując krajobraz nie jestem niczym ograniczony.

Mogę zauważać tysiące pięknych rzeczy, które innym umykają.

Mogę dostrzegać rzadkość rzeczy najzwyklejszych, a zwykle zaniedbywanych.

Mogę rozróżniać różne rodzaje światła, zależne od pory dnia czy pory roku.

 

Mam pełną swobodę wyboru...bo przecież wolność jest w naturze.

 
 
Digigraphie. Fotografia krajobrazu  fotografia kolekcjonerska  trwałość archiwalna  fine art photography