"ELFASA" - wystawa indywidualna, Galeria "Łakomscy", Sosnowiec, Listopad 2018

ELFASA - Fotografia abstrakcyjna.

 

Czy fotografia w ogóle może być abstrakcyjna skoro jest mechaniczną formą rejestracji rzeczywistości ?

Oczywisty subiektywizm każdego fotograficznego obrazu nie uzasadnia możliwości tworzenia obrazu abstrakcyjnego.

Czy abstrakcja ( z łac. Abstractio - oderwanie) dotyczy tylko i wyłącznie pozbawienia fotografii związku z rejestrowaną rzeczywistością ?

Czy chodzi o to, aby fotografia abstrakcyjna nie niosła żadnych informacji czy treści?

Geometryczne figury, linie i kształty powinny może sugerować widzowi, że jeżeli nawet rozpoznaje to co widzi, to ma możliwość swobodnej i dowolnej interpretacji.

Fotografia nie tylko przedstawia, ale również ujawnia to co niewidzialne dla ludzkiego oka, ale przecież istniejące.

Fotografia abstrakcyjna proponuje w obrazie nowe znaczenia pozbawione treści, które oglądający ma możliwość odkryć i zapamiętać.

Abstrakcja w fotografii uwalnia, pozwala odczuwać bezpośrednio, bez żadnych odwołań do znanych wyobrażeń czy wzorców.

 

                                                                                                               Janusz Wojcieszak

 
 
fotografia abstrakcyjna